Bibliographia Histrica:

građa za retrospektivnu bibliografiju knjiga i periodike objavljene u Istri do kraja 1918. godine

    Na ovim mrežnim stranicama predstavljen je rezultat prve dionice projekta Bibliographia Histrica, odnosno izrade Istarske bibliografije. Ta dionica obuhvaća knjige (uključujući i brošure) objavljene do kraja 1918. godine, odnosno do rasformiranja Austro-Ugarske Monarhije.

    Cilj projekta Bibliographia Histrica je prikupljanje i predstavljanje javnosti građe za retrospektivnu bibliografiju knjiga i periodike objavljene u Istri od sredine 19. stoljeća do 1918. godine. Projekt je započet 2009. godine prikupljanjem popisa izvora podataka za navedeni posao i izradom bibliografskih zapisa knjiga koje su objavljene u Istri do kraja 1918. godine, tj. do propasti Austro-Ugarske Monarhije. U prvoj fazi projekta započelo se s popisivanjem publikacija koje su objavljene na području današnje Istarske županije – u Puli, Rovinju, Poreču, Pazinu i na Brijunima.

    Stare istarske knjige, novine i druge publikacije (Histrica) su tiskana kulturna baština i važan kao povijesno-kulturološki izvor za mnoga istraživanja. One su danas sačuvane u malom broju primjeraka, a mnogi od tih primjeraka ugroženi su zbog nekvalitetnog papira na kojemu su tiskani (osobito publikacije iz 19. st.), što uzrokuje njihovo propadanje. Pogotovo su rijetke sačuvane publikacije na hrvatskom jeziku koje su objavljene u Istri do Drugog svjetskoga rata, čemu su uzrok povijesne prilike u Istri nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije.

    U hrvatskim knjižnicama te u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču knjižničari iz Društva bibliotekara Istre, odnosno suradnici iz drugih ustanova, de visu izrađuju bibliografske zapise navedenih publikacija iz Istre. Izrađuju se reprodukcije naslovnica knjiga i periodičkih publikacija i istražuju se katalozi knjižnica u Beču, Zagrebu, Trstu, Kopru i drugim gradovima. Cilj je dobiti najcjelovitiji mogući bibliografski popis navedenih publikacija.

    Pored toga, popisuju se i evidentiraju spomenute publikacije koja se čuvaju u knjižnicama i drugim ustanovama u Istri.

Podprojekt "Bibliographia Histrica online"

    Godine 2010. ovaj projekt je proširen podprojektom "Bibliographia Histrica online", a nastao je pridodavanjem spomenutom popisu knjiga 4-7 digitaliziranih stranica svake popisane publikacije. Prvi takav popis knjiga predstavljen je na internetu krajem 2010. godine, uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske u okviru nacionalnog projekta digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe "Hrvatska kulturna baština".

    Bibliographia Histrica online (kratica: BHO) uključuje zapise knjiga koje su objavljene u Istri u navedenom razdoblju. Pored bibliografskog zapisa, BHO sadrži i digitalizirane naslovnice popisanih publikacija, kao i odabrane ilustracije, odnosno sadržaj ili predgovore tih publikacija. BHO je pretraživa po autoru, naslovu, mjestu i godini izdanja, nakladniku, tiskaru, struci i predmetu (ključnoj riječi), po tekstu iz opisa ilustracija, odnosno po svim riječima koje su navedene u bibliografskom zapisu.

    Digitalizacijom se putem interneta javnosti daju na uvid osnovne informacije (uključujući i odabrane ilustracije) o publikacijama koje su objavljene u Istri do 1918. g., kao i informacije gdje su pojedine publikacije sačuvane.

    Planirano je proširenja projekta, s jedne strane vremenski (na razdoblje do 1945. godine), a s druge strane s obzirom na područje koje je obuhvaćenom bibliografijom (bit će uključene i publikacije objavljene u Opatiji, Voloskom, Kastvu, Malom Lošinju i Krku, te u Kopru (odnosno u slovenskom dijelu Istre). Planira se i tiskanje bibliografije.

    Financijsku potporu projektu Bibliographia Histrica dali su Ministarstvo kulture RH, Istarska županija, Grad Pula i Grad Rovinj.

Voditelj projekta:
mr. sc.Bruno Dobrić, viši knjižničar
E-mail: bdobric@unipu.hr

Literatura:

Bužleta, Nadia, Tiskarstvo i nakladništvo u Istri: 1859.-1941., u: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48(2006), 3-4, str. 208-232.
Dobrić, Bruno, Nakladništvo na njemačkom jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine, u: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48(2006), 3-4, str. 233-257.
(oba teksta dostupna su na internetu, adresa: www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/91 ).
Dobrić, Bruno, Deutschsprachige Presse in Pola / Pula vor 1918, u: Biblos: Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Nr. 1/2007., str. 7-20.
Budicin, Marino, La tipografia Coana e la stampa periodica, u: Rovigno d'Istria, Trieste 1997.
Polonijo, Mate, Štamparija 'Kurykta' u Krku, u: Jadranski zbornik, Rijeka, 1962., str. 116-138.

Sudionici

Projekt «Bibliographia Histrica» podržale su sljedeće ustanove iz Hrvatske i iz inozemstva:

 • Austrijska nacionalna knjižnica u Beču
 • national-bibliothek
 • Centro di ricerche storiche Rovigno /
  Centar za povijesna istraživanja u Rovinju
 • Gradska knjižnica i čitaonica Pula
 • Hrvatska kulturna baština
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 • Nacionalna sveučilišna knjižnica
 • Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica