BIBLIOGRAFIJA

Novi portal projekta BHO

U svrhu dostupnosti i prezentacije istarske tiskane kulturne baštine te kako bismo javnosti predstavili rad na retrospektivnoj bibliografiji publikacija objavljenih u Istri, Društvo bibliotekara Istre pokrenulo je novi portal projekta Bibliographia Histrica Online.
Temeljna svrha portala je predstavljanje kumulativne bibliografske baze podataka koja sadrži podrobne informacije o svim do sada popisanim jedinicama bibliografije. Cjelokupnu bibliografsku bazu moguće je pregledavati i pretraživati prema više kriterija, a na portalu se nalaze i sadržaji koji upotpunjuju informaciju o povijesti tiskarstva i nakladništva u Istri.


<<< Povratak