Obrazac - Nova knjiga

Ukoliko vam je poznata knjiga koja zadovoljava kriterije uvrštavanja u bibliografiju a nije uključena u digitalnu bazu BHO, javite nam, rado bismo je uključili u našu bazu. Molimo vas da u nastavku popunite obrazac sa informacijama o naslovu kako bismo zajednički stvorili što cjelovitiju bibliografiju tiskarske i nakladničke produkcije u Istri do 1918. godine. Zahvaljujemo na vašem trudu i vremenu!


Podaci o jedinici

Vaši podaci


Ukoliko imate dodatnih informacija, prijedloga i komentara obratite nam se na e-mail: nadia.buzleta@gkc-pula.hr


BIBLIOGRAFIJA