Polazište projekta

Izrada retrospektivnih i tekućih bibliografija koje prate ukupnu tiskarsku i nakladničku produkciju u zemlji, obveza je svake zemlje. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je u razdoblju od 1982. do 1999. tiskani niz "Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940." u 25 svezaka na 8300 stranica, no izdanje ne sadrži mnoge publikacije koje su objavljene u Istri u navedenom razdoblju.

Razlog tomu što mnoge takve publikacije nisu popisane i/ili sačuvane jest činjenica da je Istra do 1918. pripadala austrijskom dijelu Austro-Ugarske Monarhije te je obveza tiskara bila dostavljanje obveznog primjerka publikacije u Austrijsku nacionalnu knjižnicu u Beču, a ne u današnju Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu. Stoga Austrijska nacionalna knjižnica u Beču danas posjeduje velik broj publikacija, starijih (objavljenih od 16. stoljeća do 1918. godine) knjiga i periodike o Istri, odnosno autora iz Istre, kao i knjiga i periodike koji su objavljeni u Istri. Često među takvom knjižnom građom ima rijetkih primjeraka koji nisu sačuvani u hrvatskim knjižnicama.

Pripadnost Istre tijekom povijesti različitim državama rezultiralo je pojavom tiskarske produkcije na mnogim jezicima. Knjižna građa koja pripada korpusu istarske knjižne baštine sačuvana je u mnogim državama u čijem je sastavu Istra bila u prošlosti, posebno u Italiji i Austriji. Objedinjavanje podataka o tiskanoj građi koja govori o Istri i Istranima odnosno o građi istarskih autora te nedostatak cjelovitog pregleda tiskarske i nakladničke produkcije u Istri u razdoblju od sredine 19. stoljeća do 1918. godine te u razdoblju talijanske vladavine do 1943. godine, polazište je za izradu sistematiziranog pregleda objavljenih publikacija te objavljivanje cjelovite retrospektivne bibliografije.


BIBLIOGRAFIJA