Ciljevi

Primarni cilj projekta je prikupljanje građe za istarsku retrospektivnu bibliografiju knjiga i periodike te okupljanje istarske tiskarske produkcije putem portala kroz bibliografske zapise i digitalne slike.

Specifični ciljevi projekta su sljedeći:

  • izraditi najcjelovitiji mogući bibliografski popis sačuvanih knjiga i periodičkih publikacija objavljenih u Istri od početaka tiskarstva (sredinom 19. stoljeća) do 1918. godine tj. do propasti Austro-Ugarske monarhije (prva faza projekta)
  • objediniti ukupnu regionalnu tiskarsku i nakladničku produkciju kao dokument regionalne i nacionalne kulture te međunarodnog značaja
  • osigurati pojedincima i ustanovama iz zemlje i inozemstva važan povijesno-kulturološki okvir pri svim vrstama istraživanja
  • oblikovati bibliografiju u elektroničkom obliku primjerenu globalnoj internetskoj komunikaciji
  • digitalizirati naslovne stranice, omote, kartografske prikaze, ilustracije, crteže, mape i druge zanimljive sadržaje svake popisane jedinice
  • očuvati i promovirati građu koju ima kulturnu i dokumentarnu vrijednost
  • omogućiti pregledavanje i pretraživanje bibliografskih jedinica prema više kriterija (naslov, autor, nakladnik, tiskara, mjesto izdanja, godina izdanja, ključne riječi i dr.)

BIBLIOGRAFIJA