O PROJEKTU

Projekt Bibliographia Histrica Online nastao je 2009. godine s ciljem prikupljanja građe za retrospektivnu bibliografiju knjiga i periodike objavljene u Istri od sredine 19. stoljeća do 1918. godine. Zamišljen je kao višegodišnji projekt kojim se u prvoj fazi rada želi dobiti najcjelovitiji mogući bibliografski popis sačuvanih knjiga i periodičkih publikacija objavljenih u Istri od početaka tiskarstva do 1918. godine tj. do propasti Austro-Ugarske Monarhije.

Stare istarske knjige, novine i druge publikacije predstavljaju hrvatsku tiskanu kulturnu baštinu i važan su povijesno-kulturološki izvor mnogim istraživanjima. Zbog povijesnih prilika u Istri, onodobna višejezična građa danas je raspršena po knjižnicama država u čijem je sastavu Istra bila u prošlosti, a mnoge od tih publikacija nisu sačuvane u hrvatskim baštinskim ustanovama. Pogotovo su rijetke sačuvane publikacije na hrvatskom jeziku koje su objavljene u Istri do Drugog svjetskoga rata, čemu su uzrok povijesne prilike u Istri nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije. To su razlozi što dosad nema cjelovite retrospektivne bibliografije koja bi obuhvaćala knjige i periodiku koji su tematski, autorom ili mjestom izdanja vezane za Istru i Istrane. Prve korake na tom poslu napravili su u 19. stoljeću Petar Stanković (1771.-1852.) i Carlo Combi (1827.-1884.), na što treba nadovezati rad na svakoj budućoj istarskoj bibliografiji, pa tako i ovoj koja je predmet ovog projekta.

U svrhu dostupnosti i prezentacije tiskane kulturne baštine svim zainteresiranim korisnicima, bibliografija je dostupna online na ovom portalu gdje je smještena kumulativna bibliografska baza podataka popisanih jedinica uz informaciju gdje su jedinice sačuvane. Cjelokupnu bibliografsku bazu moguće je pregledavati i pretraživati prema više kriterija, a na portalu se nalaze i sadržaji koji upotpunjuju informaciju o povijesti tiskarstva i nakladništva u Istri.

Nakon zaokruživanja prve faze projekta, u planu je proširenje projekta, s jedne strane vremenski na razdoblje do 1945. godine, a s druge strane obuhvatom šireg područja odnosno uključivanje u bibliografiju publikacija koje su objavljene u Opatiji, Voloskom, Kastvu, Malom Lošinju i Krku, te u Kopru (odnosno u slovenskom dijelu Istre). Planira se i objavljivanje bibliografije u tiskanom obliku.

Financijsku potporu projektu Bibliographia Histrica Online dali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula i Grad Rovinj.

Literatura:

  1. Budicin, Marino, La tipografia Coana e la stampa periodica, u: Rovigno d'Istria, Trieste 1997. Polonijo, Mate, Štamparija 'Kurykta' u Krku, u: Jadranski zbornik, Rijeka, 1962., str. 116-138.
  2. Bužleta, Nadia, Tiskarstvo i nakladništvo u Istri: 1859.-1941., u: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48(2005), 3-4, str. 208-232.
  3. Dobrić, Bruno, Deutschsprachige Presse in Pola / Pula vor 1918, u: Biblos: Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Nr. 1/2007., str. 7-20.
  4. Dobrić, Bruno, Nakladništvo na njemačkom jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine, u: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48(2005), 3-4, str. 233-257.

KONTAKT

Autor projekta je dr. sc. Bruno Dobrić, knjižničarski savjetnik, a nositelj Društvo bibliotekara Istre.


BIBLIOGRAFIJA