Tiskara Bontempo

Tiskara Bontempo druga je tiskara u Puli koja je djelovala od osamdesetih godina do kraja 19. stoljeća, a prvi put se spominje u impresumu dvojezičnog tjednika Pola koji je u Puli izlazio od 1. siječnja 1883. do 24. prosinca 1885.godine (1). Podaci o osnivanju, vlasništvu i djelovanju tiskare Bontempo mogu se djelomično rekonstruirati na temelju njezine tiskarske produkcije. O utemeljitelju tiskare nema pouzdanih podataka, no prema tadašnjem običaju da se tipografije nazivaju prema imenima svojih osnivača/vlasnika može se pretpostaviti da je tiskara primarno bila u vlasništvu Lodovica Bontempa. Od 1894. godine kao vlasnik tiskare Bontempo navodi se Carlo Martinolich (2), a od 1899. Rodinis i Leban (3). Prema impresumu tjednika La settimana, tiskara se nalazila na adresi Piazza Ninfea, a kasnije u oglasima iz tjednika Gazzeta del popolo navodi se adresa Via Sergia, br. 40 (danas ulica Sergijevaca) (4). Oglas objavljen u novinama Gazzeta del popolo, navodi da je tiskara posjedovala "najmodernije tipove tiskarskih strojeva čije motore pokreće plin te bogat izbor grafičkih ukrasa i slova" (5).

Tijekom svoga djelovanja tiskara Bontempo izdavala je nekoliko glasila: već spomenuti tjednik Pola, časopis La penna (1886.), tjednik La settimana (1887.), časopis Gazzeta di Pola (siječanj-svibanj 1894.), novine Il giovine pensiero (1887.-1897.), Gazzeta del popolo (1899.). U tiskari Bontempo objavljeno je 1885. godine prvo izdanje knjige Manuale di geografia storia e statistica del litorale ossia della contea principesca di Gorizia e Gradisca, della citt? immediata di Trieste e del Margraviato d'Istria koju je priredio Bernardo Benussi, a koja je u tom periodu bila "najbogatiji postojeći priručnik o povijesti regije" (6), tzv. Julijske Venecije. Za povijest hrvatske tiskane riječi u Istri značajna je knjiga propovijedi poznata pod naslovom Evandjeoska razmatranja za sve nedelje (7) koju je priredio pomerski župnik Ivan Barbalić, a tiskana je u tiskari Bontempo 1887. godine (8).

Nadia Bužleta

Bilješke:

  1. Tjednik Pola tiskan je tijekom svog izlaženja u nekoliko različitih tiskara, između kojih i u tiskari Bontempo. Usp. Cella, S., Giornalismo e stampa periodica in Istria. // Atti e memorie della societ? di archeologia e storia patria 56(1956), str. 152.
  2. Podatak je preuzet iz impresuma časopisa Gazzeta del popolo.
  3. Podatak je preuzet iz oglasa za tiskaru objavljenog u Gazzeta del popolo 1, 14(1899), 2.
  4. Podaci preuzeti iz La settimana (17. rujan 1887.) i Gazzeta del popolo 1, 12(1899), 2.
  5. Gazzeta del popolo 1, 14(1899), 2.
  6. Cervani, G. Bernardo Benussi nel quadro della storiografia liberal-nazionale italiana in Istria alla fine dell'ottocento. // Benussi, B. Storia documentata di Rovigno, str. VI.
  7. Puni naslov knjige glasi: Na uspomenu petdesetgodišnjice misničtva našega učenoga, mudroga i svetoga Lava XIII katoličkog pape, što je svete slovenske apuštole Ćirila i Metoda uzvisio na čast celokupne Isusove crkve : evandjeoska razmatranja za sve nedelje.
  8. Spinčić, V. Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Reprint. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, [1984.?]. Str. 99

BIBLIOGRAFIJA