Povijest tiskarstva u Istri

Počeci tiskarske djelatnosti na području današnje Istarske županije seže u drugu polovicu 19. stoljeća kada su se braća Gaspare i Antonio Coana 1859. doselili iz Venecije u Rovinj, gdje su donijeli i vlastitu tiskaru. Nazvali su je "Prima Tipografia Istriana" (Prva istarska tiskara). Prva publikacija te tiskare je povijesni roman Origine delle feste veneziane talijanske književbice Giustine Renier Michiel, objavljen 1859. godine.

U drugoj polovici 19. stoljeća na području današnje Istarske županije započinje i nakladništvo kao zasebna djelatnost koja je u početku najčešće vezana za tiskare. Pri tome mislimo na objavljivanje publikacija u kojima je kao mjesto izdanja (najčešće u impresumu) naveden neki grad s područja današnje Istarske županije.

Treba napomenuti da je katolička crkva u Istri, prije svega pulska i porečka biskupija, već u 2. polovini 18. stoljeća objavljivala svoje službene publikacije na talijanskom i latinskom jeziku, te bi se to moglo smatrati počecima nakladništva u Istri. Sve su te publikacije tiskane u Veneciji, a taj je grad naveden i kao mjesto izdanja. Navodimo dvije takve publikacije:

  • Sinodo diocesano della S. Chiesa di Parenzo...In Venezia, per Cristoforo Zane, 1733.
  • Stampa. Monsignor rever.mo vescovo di Pola (bez mjesta i godine izdanja; objavljeno oko 1788. godine)

Primjerci navedenih publikacija sačuvani su u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Najstarija poznata publikacija na hrvatskom jeziku koja je objavljena u Istri je pastirsko pismo biskupa Jurja Dobrile u povodu stupanja na stolicu porečkoga biskupa:

Jure Dobrila po milosti božjoj i Sv. apustolskoga Sidališta Biskup Porečki i Pulski svemu pravovirnomu puku na početku vladanja svoje biskupije pozdrav i blagoslov od Boga Otca i Gospodina našega Isusa K?rsta! [Poreč], [Tiskom Austr. Lloyda], [Trst], [Bez god.] [Nasl. nad tekstom.] v8° 7 str.

Na kraju teksta navedeno je: "Podano u Poreču na 16. maja 1858." Dakle knjižica je objavljena u Poreču, a tiskana je u Trstu, u tiskari Austrijskog Lloyda.

Jedna od prvih (možda i prva) knjiga na njemačkom jeziku u kojoj je kao mjesto izdanja naveden jedan istarski grad jeste prigodna knjižica (brošura) objavljena povodom porinuća ratnog broda "Kaiser", prvog broda u Carskom i kraljevskom pomorskom arsenalu u Puli, 5. listopada 1858. godine.

Pored publikacija na talijanskom, hrvatskom i njemačkom jeziku, u navedenom razdoblju u Istri je objavljen i manji broj publikacija na engleskom, mađarskom i španjolskom, te po jedna publikacija na češkom i poljskom jeziku.

Literatura:

  1. Budicin, Marino, La tipografia Coana e la stampa periodica, u: Rovigno d'Istria, Trieste 1997. Polonijo, Mate, Štamparija 'Kurykta' u Krku, u: Jadranski zbornik, Rijeka, 1962., str. 116-138.
  2. Bužleta, Nadia, Tiskarstvo i nakladništvo u Istri: 1859.-1941., u: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48(2005), 3-4, str. 208-232.
  3. Dobrić, Bruno, Deutschsprachige Presse in Pola / Pula vor 1918, u: Biblos: Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Nr. 1/2007., str. 7-20.
  4. Dobrić, Bruno, Nakladništvo na njemačkom jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine, u: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48(2005), 3-4, str. 233-257.

BIBLIOGRAFIJA